VykladySnu.cz Online snář a výklad snů — kompletní průvodce říší snů.
Dnes je pondělí, 21. října 2019.
🎁 Svátek mají Birgita, Bridget, Brigita, Brit, Brita, Uršula a Voršila.
Aktuální znamení zvěrokruhu jsou Váhy (rok Vepře 豬).

Všeobecné podmínky

Každý návštěvník a uživatel těchto stránek (dále jen "Uživatel") souhlasí s tím, že četl a souhlasí s těmito podmínkami, které vystavil Provozovatel těchto Stránek (dále jen "Provozovatel").

Provozovatel si vyhrazuje právo Podmínky kdykoliv a bez udání důvodů změnit. Povinností Uživatele je se s podmínkami obeznámit. V případě, že s nimi nebude souhlasit, je povinen tyto Stránky neprodleně opustit a přestat používat. Uživatel tedy prohlížením Stránek Provozovatele dává najevo, že se s těmito podmínkami obeznámil a souhlasí s nimi v plném rozsahu.

Uživatel nese plnou zodpovědnost za svůj projev a za data, která vyplňuje, odesílá a poskytuje prostřednivtvím Stránek Provozovateli. Pokud by došlo k porušení těchto Podmínek ze strany Uživatele, je povinen uhradit případné vzniklé škody a veškeré náklady potřebné k dosažení řešení dané situace. Za porušení Podmínek a případných autorských práv zodpovídá svým jednáním Uživatel.

Uživatel dále souhlasí s tím, že se bude chovat slušně, bude se slušně vyjadřovat, nebude urážet či jinak napadat ostatní, bude se vyjadřovat k tématu bez politického a náboženského zabarvení. Nebude se vyjadřovat tak, aby debatu stáčel k porušování Podmínek. Uživatel nesmí Provozovateli skrze Stránky vkládat ani jinak vystavovat a odesílat, zde na Stránkách Provozovatele, své osobní údaje, citlivé údaje ani osobní a citlivé údaje třetích osob.

Uživatel dále prohlašuje, že nebude porušovat zákony České republiky, nebude jednat protiprávně a ani nikoho jiného k takové činnosti nabádat. Zároveň si je vědom toho, že zde nesmí na takovou činnost odkazovat ani poukazovat. Nesmí se ani vyjadřovat takovým způsobem, ze kterého by se dalo vyvozovat, že takové jednání schvaluje či podporuje.

Uživatel nebude na Stránkách vyhledávat chyby, záměrně je zneužívat, využívat, sdělovat je třetím osobám. Pokud na takovou chybu narazí, informuje o ní Provozovatele.

Uživatel nesmí na Stránkách používat roboty a jiné programy či scripty, které sledují Stránky, jejich činnost či automatizují některé úkony; nesmí ze stránek informace těžit, ukládat, shromažďovat ani dále publikovat.

Databáze je chráněna autorským zákonem o databázích a celá databáze včetně dat Stránek jsou ve výlučném vlastnictví Provozovatele.

Uživatel souhlasí s tím, že veškerá data, která odesílá skrze Stránky Provozovateli, jsou Uživatelovou vlastní tvorbou a svá případná licenční práva poskytuje výhradně Provozovateli. Provozovatel se tak stává držitelem licenčních práv, které mu Uživatel bezúplatně a z vlastní svobodné vůle přenechal. Provozovatel má právo tyto informace uchovávat, množit i dále distribuovat i pro komerční účely a to i bez uvedení či svolení původního autora. Uživatel (původní autor) tedy nemá právo nárokovat a vynucovat si podmínky, úpravy, mazání dříve vložených dat. Nemá nárok ani na případnou odměnu plynoucí z jeho aktivity.

Uživatel, pokud se tak rozhodne, pomáhá Provozovateli rozšiřovat databází výrazů bezúplatně a ze své svobodné vůle, ve svém volném čase a za zde popsaných podmínek.

Provozovatel, kvůli zkvalitnění služeb, může kontrolovat a měnit data Uživatelem vkládaných tak, aby neobsahovala chyby, působila čtivěji či atraktivněji. Uživatel nemá právo domáhat se původního znění.

Provozovatel provoz Stránek ani jejich funkčnost nijak negarantuje.

Uživatel nemá nárok na jakoukoliv náhradu škody plynoucí z nefunkčnosti, nedostupnosti či výpadku Stránek nebo jakékoliv jiné přímé i nepřímé spojitosti se Stránkami Provozovatele.


Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Na těchto stránkách dochází ke zpracovávání osobních údajů následujícím způsobem a v níže uvedeném rozsahu:


  • Reklamní kódy
    • Google AdSense
    • Sklik společnosti Seznam.cz, a.s.
      • Naše webové stránky využívají technologie retargetingu od služby Sklik provozované společností Seznam.cz, a.s. Ta nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naše reklamy v reklamní síti společnosti Seznam.cz, a.s.

Dále pak na základě Oprávněného zájmu Provozovatel dočasně ukládá ip adresy společně s informací o prohlížeči Uživatelů do serverových logů, které pomáhají zabezpečit Stránky proti případným hackerským útokům a dalšímu nevhodnému chování, které může narušit bezproblémový chod Stránek. Tyto logy jsou v pravidelných intervalech odstraňovány.


Cookies

Tento oddíl, týkající se souborů cookies bude vzhledem k účinnosti GDPR k 25. května 2018 ještě zpřesněn.

Do počítače se vám návštěvou těchto stránek zapisují následující soubory cookies z těchto domén:

Doména Jméno
vykladysnu.cz PHPSESSID
V případě reklamního kódu AdSense:
.doubleclick.net DSID
IDE
V případě reklamního kódu Sklik:
.imedia.cz sid

Webové prohlížeče jsou od nepaměti standartně nastavené tak, že přijímají veškeré soubory cookies. Je to běžná praxe, avšak kvůli novému nařízení Evropské unie Vás o tom nově musíme informovat. Cookies jsou často zcelá zásadní pro správnou funkčnost webové stránky, bez nich si webové stránky nepamatovaly, že jste přihlášení nebo by nebylo možné vkládat položky do nákupního košíku v eshopu. Více o tom, jak cookies fungují a co jsou zač se můžete dozvědět např. zde.

Pokud si soubory cookies nepřejete do svého počítače zapisovat, máte možnost toto chování ovlivnit, případně i zcela zakázat přímo ve svém prohlížeči. Jak na to, naleznete v nápovědě pro svůj internetový prohlížeč.


Zamezení ukládání souborů cookies

Uvádíme zde odkazy na přední webové prohlížeče, kde naleznete podrobné informace k tomu, jak nakládat s těmito soubory:

Vzhledem k množství webových prohlížečů zde uvádíme jen ty nejrozšířenější. Informace o tom, jak se soubory cookies nakládat naleznete v příručce Vašeho vybraného internetového prohlížeče.

Prohlížením těchto stránek vyjadřujete úplný souhlas s používáním souborů cookies. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat nepoužíváním těchto stránek a smazáním souborů cookies či přímo jejich zakázáním v prostředí prohlížeče.