Prohlížením těchto stránek souhlasíte s podmínkami a užíváním souborů cookies rozumím více informací

Online snář a výklad snů — kompletní průvodce říší snů.

Insomnie (nespavost)

Insomnie je česky nazývána jako nespavost. Jedná se o poruchu spánku, při které se dané osobě nedaří usnout (dlouhé noční převalovaní) či velmi časté probouzení se ze sna (s tím souvisí i nemožnost znovu usnout).

Osobu trpící insomnií nazýváme insomniak.

Insomnii jinak dělíme na tři základní typy, které jsou odvozeny podle závažnosti a především délky po kterou se projevují její příznaky. Jsou to přechodná insomnie, akutní insomnie a chronická insomnie o kterých si hned povíme.


Přechodná insomnie

Trvá zpravidla několik dní. Ne déle než týden a bývá zapříčiněna náhlým, krátkodobým stresem - pohovorem, zkouškou či jinou stresovou a emočně vypjatou situací. Ve většině případů přechodná insomnie odezní spolu se stresem.


Akutní insomnie

Trvá zhruba několik týdnů, zároveň však ne déle než jeden měsíc. U akutní insomnie je dobré se poradit s lékařem, který pomůže zjistit původ této insomnie a zahájí adekvátní léčbu.


Chronická insomnie

Jedná se o dlouhodobou insomnii (nespavost), kterou dělíme (vzhledem k původu poruchy) na primární a sekundární.

Primární chronická insomnie vzniká vlivem tělesného poškození (dysfunkcí) a naopak sekundární vlivem psychické poruchy. Psychickou poruchou vedoucí k sekundární chronické insomnii je například deprese.


Příčiny a důsledky insomnie

Jak již bylo zmíněno, příčinami insomnie jsou především stres, vypjaté situace, deprese, nepravidelný spánek (např. "dospávání se přes den"), nadměrné užívání nikotu a alkoholu, některé léky, psychické a tělesné změny.

Vlivem spánkového deficitu dochází k podráždění, špatné náladě, neshopnosti se soustředit (koncentrovat) a celkově tato spánková porucha vede k depresím.


Jak insomnii léčit?

Především to chce zbavit se stresu, začlenit více pohybu (pokud žádný nemáte) a upravit spánkovou hygienu. Spánkovou hygienou je myšlen soubor veškerých přímých i nepřímých vlivů, které mají dopad na kvalitu spánku. Je to např. nadměrná konzumace alkoholu a nikotinu, pravidelnost spánku, prostředí, ve kterém usínáte a tak dále.


Právě přecházíme na nový systém komentářů. V dohledné době už zase budete moci tady u nás diskutovat o výkladech snů. Děkujeme za pochopení! :-)